برگزاری مراسم گرامیداشت مقام استاد در دانشگاه علوم پزشكی قزوین
کد خبر : ۲۲۵۹۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ 
۰۸:۲۲
خبر
خبر 
کد خبر : ۲۲۱۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ 
۰۶:۱۲

   


   


   6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0