چشم انداز مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان مرکز فکر دانشگاه مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را عهده دار می باشد. در اين راستا هدف نهايي مرکز این است که كليه فعاليت‌ هاي آموزشي خود را بر اساس بهترين شواهد موجود ساماندهي كند، مستمرا در جهت ارتقا و تضمين كيفيت آموزشي خود اقدام نماید و همچنین در جهت توليد علم در اين حوزه فعال باشد. علاوه بر اين مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه خواهد كوشيد تا با برگزاری کارگاههای متعدد آموزشی در حیطه های مختلف آموزش پزشکی، بکارگیری روشهای نوین آموزش و ارزیابی دانشجویان و دستیاران، توسعه آموزش مجازی، ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی، ایجاد و ارتقاء دفاتر توسعه آموزش در دانشکده‌ها و مراکز آموزشی- درمانی، اجرای فرایندهای نوآورانه و دانش پژوهی، تحولی شگرف در آموزش ایجاد نماید تا ضمن حفظ جايگاه خود در سطح منطقه، در سطح کشوری نيز به عنوان نهادي موثر و كارآمد در عرصه توسعه آموزش، با قابليت ارايه مشاوره به مراكز مشابه و نيز مناسب براي همكاري‌ هاي منطقه‌ اي شناخته شود.
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0