• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 
  • کد خبر : ۷۲۷۶
جلسه آموزش مجازی برگزار شد

در جلسه آموزش مجازی دانشگاه در خصوص محتواهای مجازی آموزشی که توسط دانشکده ها به عنوان محتوای برتر به مرکز مطالعات معرفی شده بود بحث و تبادل نظر گردید. محتواهایی که از لحاظ استانداردهای محتوای مجازی، کیفیت بالاتری داشتند، مورد بررسی و امتیازدهی قرار گرفتند.

همچنین پیشنهاداتی جهت ارتقاء آموزش مجازی در سطح دانشگاه مطرح گردید:

 1- با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، معاون آموزشی هر دانشکده می بایست به عنوان استاد همکار در دروس نوید اساتید هر دانشکده انتخاب شود، مقرر گردید عملیاتی شدن این مسئله توسط مدیریت آموزش دانشگاه پیگیری گردد.

2- الزامی شدن حضور اساتید در کارگاه های آموزش مجازی در مرحله ارتقاء دانشیاری به استادی پیگیری گردد.

3- جشنواره تولید محتواهای مجازی در اسفند ماه سال جاری برگزار شود.

4- یک نفر کارشناس به عنوان رابط آموزش مجازی از هر دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه معرفی گردد.

این جلسه در روز 13 آذر 1400 با حضور دکتر احسان مدیریان، سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، دکتر حیدریان، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دکتر قلعه نوی، مسئول کمیته آموزش مجازی مرکز مطالعات در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0