اطلاعیه
1398/4/22 شنبه پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد در سال تحصیلی 99-1398 به منظور دسترسی به سایت پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد در سال 99-98 لینک زیر را کلیک نمایید.   

توجه : 
دانشجویان به منظور ثبت نام جهت دریافت پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فعالیت های علم و فرهنگی به سایت نخبگان استان قزوین به نشانی qazvin.bmn.ir مراجعه نمایند.