اطلاعیه
وزارت
1398/1/26 دوشنبه تغيير در زمان برگزاري برخي از آزمون هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1398

با توجه به وقوع سيل در مناطق مختلف كشور و آسيب هموطنان عزيز ساكن در اين مناطق و با توجه به تاكيد مقام عالی وزارت برای در نظر گرفتن تمهيدات لازم به منظور رعايت هرچه بيشتر حال عزيزاني كه در اين شرايط به سر مي برند، تغييراتي در زمان برگزاري برخي از آزمون هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح ذيل داده شده است:

  1. آزمون زبانMHLE دوره 52 از تاريخ ٢٩ فروردين به تاريخ ١٢ ارديبهشت تغيير يافت.
  2. آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته هاي علوم پايه ي پزشكي،داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی 99-98 از تاريخ ١٢ و ١٣ ارديبهشت به تاريخ هاي ٣٠ و ٣١ خرداد تغيير يافت.
  3. آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ٩٨ از تاريخ ٣٠ و ٣١ خرداد به تاريخ ٢٧ و ٢٨ تير تغيير يافت.