اخبار
کارگاه آموزشی چالش های شایع اخلاقی در آموزش های کلاسی و بالین و نحوه مواجهه با آن ها برگزار شد

1399/11/1 چهارشنبه

کارگاه آموزشی با عنوان " چالش های شایع  اخلاقی در آموزش های کلاسی و بالین و نحوه مواجهه با آن ها" در روز سه شنبه مورخ 30 دی 99 به صورت آنلاین و با حضور اساتید محترم در سطح دانشگاه برگزار گردید. سرکار خانم دکتر نازآفرین قاسم زاده استادیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تدریس این کارگاه را بر عهده داشتند.