اخبار
تقدیر از اساتید فعال دانشکده بهداشت بخاطر تدریس مجازی در دوران همه گیری کرونا

1399/4/23 دوشنبه

دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در بحران همه گیری بیماری کووید 19 بسیاری از فعالیتهای نظام آموزش پزشکی دچار چالش و یا اختلال گردیده است. در این میان حضور اساتید فعال و با انگیزه در ارائه آموزشهای مجازی سبب شده است که امر آموزش بدون وقفه ادامه یابد.

وی اظهار کرد که بر همین اساس و طبق گزارشی که دانشکده بهداشت دانشگاه از عملکرد اعضای هیأت علمی آن دانشکده بر اساس نظرخواهی الکترونیکی  از دانشجویان در میانه نیمسال دوم تحصیلی 99-98 به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه کرده است، دکتر سیما رفیعی، دکتر زهرا حسین خانی، دکتر روح الله کلهر، دکتر حمزه علی جمالی، دکتر محمدمهدی امام جمعه، دکتر حمید کاریاب و دکتر رضا قنبری، دارای بالاترین نمره ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجویان هستند که بدین وسیله از طرف این مرکز از عملکرد ایشان قدردانی می شود.