اخبار
ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه

1399/3/24 شنبه

کارگروه بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه روز سه شنبه 20 خرداد 99 در نشستی برگزاری آزمونها در دوران کرونا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این جلسه خانم شاهرخی مسئول این بسته در خصوص لزوم تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون مجازی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  و تدوین برنامه ها و فرایندهای پذیرش دانشجویان بین الملل  توضیحاتی را برای اعضاء ارائه داد. خانم شاهرخی همچنین بر اهمیت بازبینی فرایندهای آموزشی و ارزیابی دانشجویان علوم پایه و پیش کارورزی تأ کید نمود. تهیه بانک سوال با توجه به قابلیت نرم افزار فرادید نیز از جمله بحثهای مطرح شده در این جلسه بود.


 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر