اخبار
جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه برگزار شد

1399/3/6 سه‌شنبه

 

در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 اولین جلسه پایش برنامه عملیاتی در سال جاری در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد . این جلسه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیرامور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر مرکز مطالعات دانشگاه و مسئولین بسته های ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه ، توسعه آموزش مجازی ،اعتلای اخلاق حرفه ای، همچنین  مسئول کمیته المپیاد و مسئول کمیته مشورتی برگزار شد .

در این جلسه  عملکرد هریک از کمیته ها گزارش داده شد و  مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت . در ادامه مشکلات و موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم ارائه گردید.