اخبار
فیلم های آموزشی مرتبط با یادگیری الکترونیکی و سامانه یادگیری الکترونیکی نوید

1398/12/19 دوشنبه


لطفا جهت دریافت فایل های اموزشی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

لینک تمامی آموزشهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی:

https://mega.nz/#F!680xHBzb!kOuIfsXepqXmu0tOXNvm2A

لینک فیلم آموزشی سامانه یادگیری الکترونیکی نوید:

https://mega.nz/#!ao103AhQ!sd_sek2PA6ulBnJle-dEahKRjUF9Wsd1cWiXtcadwhI