اخبار
برگزاری کارگاه آشنایی با روشهای تدریس

1398/10/24 سه‌شنبه


سومین جلسه از دوره توانمند سازی اساتید با موضوع اشنایی با روش های تدریس در روز دو شنبه 16 دی 98 در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی 13 برگزار گردید مدرس این کارگاه  خانم دکتر یخ فروش ها عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود که مطالبی را  در خصوص
TBL برای حاضرین ارائه نمود و به سوالات آنها پاسخ داد.