اخبار
برگزاری کارگاه آشنایی با ابزار تولید محتوای آموزش مجازی story line

1398/9/7 پنجشنبه

 

کارگاه آشنایی با ابزارهای تولید محتوی الکترونیک روز سه شنبه 5 آذر 98 در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی با حضور تعدادی  از اعضای هیات علمی دانشگاه  علوم پزشکی قزوین برگزار شد. مدرس این کارگاه  آقای دکتر مهران قلعه نوی و  خانم دکتر فریبا ظفری بودند که  مطالبی را در خصوص تولید محتوای آموزش مجازی  story line  به شرکت کنندگان ارائه دادند.