اخبار
آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با مبانی فناوری اطلاعات

1398/8/28 سه‌شنبه

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به منظور لزوم آشنایی اعضای هیأت علمی با مباحث فناوری اطلاعات روز شنبه 25 آبان 98 کارگاهی با عنوان «آشنایی با مبانی فناوری اطلاعات» در سایت دانشکده بهداشت برگزار کرد. مدرس این کارگاه خانم مهندس رحمانی کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.