اخبار
اطلاعیه کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

1398/8/21 سه‌شنبه

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه‌ی

آموزش ، و با هدف توسعه و بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی علوم پزشکی تشکیل شده

است.

این کمیته تلاش دارد با فراهم کردن بستر مناسب برای دانشجویان علاقه‌مند در حوزه‌های:

  1. شناسایی مسایل و مشکلات آموزشی
  2. ارزشیابی آموزشی
  3. آموزش مجازی
  4. پژوهش در آموزش
  5. اخلاق پزشکی
  6. نوآوری‌های آموزشی
  7. فرایند تصمیم‌گیری آموزشی

و سایر حوزه‌های مرتبط با آموزش در راستای بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده‌های زیر‌مجموعه گام بردارد.

                                                                                                                                                                                       

انتخابات این کمیته روز 2 آذر در حیاط دانشگاه روبروی سلف برگزار خواهد شد.

منتظر حضور همه شما عزیزان برای انتخاب هرچه بهتر نمایندگان شایسته در شورای مرکزی خواهیم بود.

کمیته دانشجویی EDC، معاونت آموزشی دانشگاه