اخبار
بین المللی سازی آموزش دانشگاه

1398/8/19 يكشنبه

 
جلسه بین‌المللی‌سازی آموزش دانشگاه روز سه شنبه 14 آبان 98  در دفتر معاون آموزشی دانشگاه با حضور رؤسای دانشکده‌ها، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مدیر امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه برگزار شد. دراین جلسه پیرامون شرایط و  ظرفیت جذب داشجوی خارجی و برآورد هزینه ها بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم  در زمینه توسعه  بین المللی سازی آموزش دانشگاه اتخاذ گردید.