اخبار
آشنایی با روش های ارزشیابی دانشجویان

1398/8/18 شنبه

 

   اولین جلسه از دوره توانمند سازی اساتید با موضوع روش های  ارزشیابی دانشجویان  ویژه اساتید در روز یکشنبه 12 آبان 98 در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد . این کارگاه  با حضور 27 تن از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با تدریس جناب آقای دکتر نوید محمدی تشکیل گردید و  مطالبی را در خصوص " آشنایی با آزمون شفاهی" ارائه دادند .