شرح وظایف
شرح وظایف کمیسیون ویژه حمایت از استعداد درخشان
 
  • شناسایی دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  •  معرفي دانشجويان كارشناسي،كارشناسي ارشد و دستياران پزشكي و دندانپزشكي جهت استفاده از تسهيلات اعطايي جهت تسهيل ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر
  •  توانمندسازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی و پژوهشی
  •  تعامل با اعضای محترم هیات علمی در غالب  اساتید مشاور جهت حل مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان
  • در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دانشجویان
  •  برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور مسئولین و دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
  • معرفي دانشجويان برتر به بنياد ملي نخبگان جهت استفاده از تسهيلات اعطايي بنياد به دانشجويان نخبه