کمیته دانشجویی توسعه آموزشکمیته دانشجویی توسعه آموزش
فعّالیت‌های دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، سابقه‌ای طولانی دارد. سال‌هاست که کمیته‌های تحقیقات دانشجویی و مراکز تحقیقات، میزبان دانشجویان پژوهشگری هستند که با اشتیاق فراوان، به این مراکز پیوسته تا بتوانند علم و انگیزه‌‌ی خود را در راه طرّاحی و اجرای فرایند‌های پژوهشی به‌کار گیرند. در این میان، گروه‌های دانشجویی که به شکل تخصّصی به رشته ها‌ی پزشکی و پیراپزشکی در حوزه‌های آموزشی بپردازند، بسیار جلب توجّه می‌کرد. به همین دلیل بود که در چند سال گذشته، گروهی از دانشجویان که دغدغه‌ی تعالی روند آموزشی موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی را داشتند، سنگ‌بنای نهادهایی را گذاشتند که بعدها کمیته‌های مشورتی دانشجویی نامیده‌ شدند. کمیته‌های مشورتی تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه‌ آموزش پزشکی(
EDC) تشکیل، تا از ساختار و اهداف آن بتواند حمایت کنند. دانشگاه علوم پزشکی قزوین  نیز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نخستین گام‌ها را در راستای تشکیل کمیته‌های مشورتی دانشجویی برداشت و با دعوت از دانشجویان علاقه‌مند و برگزیده ، نخستین جلسات کمیته‌ی مشورتی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را برگزار نمود.

اهداف اوّلیه کمیته‌ی مشورتی را می‌توان در ۳ دسته طبقه‌بندی کرد:

الف) اهداف مشورتی

·        بررسی نقش‌های دانشجویان در فرایندهای آموزش پزشکی

·        بررسی نقاط ضعف و قوت کمیته‌های مشورتی در سطوح کشوری، دانشگاهی و دانشکده‌ای

·        بررسی مشکلات موجود در روند آموزش رشته‌های علوم پزشکی و هم ‌فکری و ارائه راهکار برای آن‌ها از نظرگاه دانشجویی

·        برقراری ارتباط دوسویه با مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش دانشگاه (EDC) و دفاتر توسعه‌ی آموزش دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین (EDOs)

ب)اهداف پژوهشی

·        آشنایی با مفهوم پژوهش در حوزه‌ی آموزش پزشکی و اصول آن

·        ترجمه‌ی مشکلات آموزشی و چالش‌ها در قالب طرح‌ها و پروژه‌های معیّن و قابل دسترس

·        فراهم آوردن دلایل و مستندات برای نظرات و تلاش برای Evidence-based بودن

·        جذّاب‌تر کردن حوزه‌ی آموزش پزشکی برای دانشجویان

ج) اهداف آموزشی

  • افزایش سطح آگاهی اعضای کمیته‌ی مشورتی در زمینه‌ی آموزش پزشکی
  • آشنایی و اطّلاع‌رسانی به دانشجویان دانشگاه در حوزه‌ی آموزش پزشکی از طریق اعضای کمیته‌ی مشورتی
  • جذب نیروهای علاقه‌مند برای کمیته‌های مشورتی از میان دانشجویان دانشگاه