اعضای کمیته

 نام و نام خانوادگی: رامین سرچمی

 سمت: مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی

 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 رشته تحصیلی: آموزش عالی

 رزومه

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس:02833336001 داخلی 2510

 آدرس پستی: قزوین-بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساختمان معاونت آموزشی

 ساعت حضور: شنبه –چهارشنبه ساعت 8-14