اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی: دکتر نوید محمدی

سمت: معاون آموزشی دانشگاه

مدرک تحصیلی: تخصص

رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی

رزومه                                                                 

پست الکترونیک: nvmohammadi@qums.ac.ir  

شماره تماس: 4-33336001-028- داخلی2500

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر احسان عالی

 سمت: مسئول بسته اعتبار بخشی موسسات

 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 رشته تحصیلی: فارماکولوژی

 رزومه

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس: 02833336001 داخلی 2510

 آدرس پستی: قزوین-بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساختمان معاونت آموزشی

 ساعت حضور: شنبه –چهارشنبه ساعت 8-14

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سونیا اویسی

سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزرش پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:  بهداشت مادر و کودک

رزومه                                                          

پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

شماره تماس:2502

                       

 نام و نام خانوادگی: مریم السادات حاجی سید ابوترابی

 سمت: کارشناس بسته  اعتبار بخشی موسسه ای

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

 رشته تحصیلی: بهداشت محیط

 شرح وظایف

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس: 02833336001 داخلی 2534