اعضای کمیته
 

 نام و نام خانوادگی: سونیا اویسی

 سمت: مسئول بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی

 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 رشته تحصیلی:  بهداشت مادر و کودک

 رزومه                                                            

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس:02833336001 داخلی 2502

 آدرس پستی: قزوین بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 ساعت حضور: شنبه –چهارشنبه ساعت 8-14

 
 

نام و نام خانوادگی: مهندس نوروزعلی عزیزخانی

سمت: مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم بهداشتی در تغذیه محیط

رزومه

پست الکترونیک:

شماره تماس: 3340176- 028
 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

سمت: قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت  

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت 

رزومه

پست الکترونیک

تلفن مستقیم: 02833239259    داخلی: 2621
 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر روح اله کلهر
سمت: عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتي درماني

رزومه

پست الکترونیک: r.kalhor@qums.ac.ir

تلفن داخلی: 3741
 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر سولماز فرخ زاد
سمت: رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی

رشته تحصیلی:
MPH

رزومه

پست الکترونیک:
 ncomm@qums.ac.ir

تلفن:  33686188- 028
 

نام و نام خانوادگی: دکتر افسانه یخ فروش ها
سمت: عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : آموزش پزشکی

رزومه

پست الکترونیک: : a.yakhforoshha@qums.ac.ir

تلفن داخلی: 2533
 

 نام و نام خانوادگی: مریم السادات حاجی سید ابوترابی

 سمت: کارشناس بسته  آینده نگاری و مرجعیت علمی

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

 شرح وظایف

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس: 02833336001 داخلی 2534