برنامه عملیاتی و اهدافاهداف

  • شناسایی دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • تلاش در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارائه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی
  • توانمندسازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی و پژوهشی
  • تعامل با اعضای محترم هیات علمی در غالب  اساتید مشاور جهت حل مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان
  • تعیین راهکار جهت آشنایی و بهره برداری دانشجویان با علوم نوین، پژوهش‌های بنیادی و برنامه جامع نظام سلامت
  • استفاده از تکنولوژی‌های برتر جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دانشجویان
  • برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور مسئولین و دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه