اعضای کمیته



 

نام و نام خانوادگی: مهران قلعه نوی
سمت: مسئول کمیته آموزش مجازی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای

رزومه
پست الکترونیک:
mghalenoy@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده بهداشت

زمان ملاقات: سه شنبه ها 8 الی 14


 

نام و نام خانوادگی: مریم جوادی
سمت: عضو هیآت علمی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی:
PhD

رشته تحصیلی: تغذیه
رزومه

پست الکترونیک:
mjavadi@qums.ac.ir

شماره تماس : 33336001-028 داخلی 3753

 

نام و نام خانوادگی: نعمت اله غیبی
سمت: عضو هیآت علمی دانشکده پیراپزشکی

مدرک تحصیلی:
PhD

رشته تحصیلی: بیوفیزیک

رزومه
پست الکترونیک:
ngheibi@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

شماره تماس داخلی: 3946
 

نام و نام خانوادگی: علیرضا محمدزاده
سمت: عضو هیآت علمی دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص

رشته تحصیلی: جراحی توراکس

رزومه
پست الکترونیک:
amohammadzadeh@qums.ac.ir

شماره تماس: 33336001-028 داخلی: 6000

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه رنجکش
سمت: عضو هیآت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مامایی

رزومه
پست الکترونیک:
franjkesh@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم:
02833237267

شماره تماس داخلی: 3502

 

نام و نام خانوادگی: مهدیه زرآبادی پور
سمت: عضو هیآت علمی دانشکده دندانپزشکی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص

رشته تحصیلی: تشخیص بیماری های دهان

رزومه
پست الکترونیک:
mzarabadipour@qums.ac.ir

شماره تماس: 33336001-028 داخلی 2338
 

نام و نام خانوادگی: زهره یزدی
سمت: عضو هیآت علمی دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی: تخصص

رشته تحصیلی: طب کار

رزومه
پست الکترونیک:
zyazdi@qums.ac.ir

شماره تماس: 33336001-028 داخلی  3110    
 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی علویری
سمت:
سرپرست مدیریت آمار و فناوري اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:
مهندسی کامپیوتر نرم افزار

رزومه
پست الکترونیک:
malviri@qums.ac.ir

شماره تماس: 33336001-028 داخلی 2372 
 

نام و نام خانوادگی: افسانه یخ فروش ها
سمت:
عضو هیأت علمی مرکز مطالعات

مدرک تحصیلی:
PhD

رشته تحصیلی:
آموزش پزشکی

رزومه
پست الکترونیک:
a.yakhforoshha@qums.ac.ir

شماره تماس: 02833340153

شماره داخلی: 2533
 

نام و نام خانوادگی: فاطمه سفیدی
سمت:
مسئول EDO دانشکده دندانپزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:

رزومه
پست الکترونیک
: edc@qums.ac.ir

شماره داخلی: 33336001-028 داخلی 2338
 

نام و نام خانوادگی: معصومه ضیائیها
سمت:
کارشناس EDO دانشکده پیراپزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:
آموزش پزشکی

رزومه
پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره داخلی:  33336001-028 داخلی 3933
 

نام و نام خانوادگی: نسیم شاه قبادیان
سمت: کارشناس
EDC

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف

پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2533