برنامه عملیاتی و اهداف

                                           


اهداف کمیته آموزش مجازی
:

-         معرفی یادگیری الکترونیکی درآموزش پزشکی درسطح دانشگاه

-         طراحی واجرای یک سیستم یادگیری الکترونیکی

-         برگزاری کارگاههایی درزمینه E-learning

-        آموزش دانشجویان و اعضای هیات علمی درباره نحوه استفاده از سامانه ها و درسهای الکترونیکی

-        مدیریت و برنامه ریزی درس های الکترونیکی دانشکده ها

-        تولید و آماده سازی درس های الکترونیکی برای دانشجویان و دانش آموختگان

-        تولید محتواها و کتب الکترونیکی آموزشی در زمینه آموزش الکترونیک

جهت دانلود آیین نامه دانشگاهی آموزش مجازی لطفا
اینجا کلیک نمایید.


جهت دانلود شیوه نامه طراحی محتوا برای آرمان لطفا اینجا کلیک نمایید.