المپیاد

                                                                    

المپیاد دانشجویی دانشگاه‌های علوم
 پزشکی کشور:


در المپیاد دانشجویی تیم‌های سه نفره در چهار حیطه از رشته‌های مختلف علوم پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در جوی صمیمی و هیجان انگیز به صورت خلاقانه به حل مسائلی می‌پردازند که می‌تواند به پیشرفت نظام سلامت کشور و یا علوم پزشکی در جهان کمک کند. آینده ایران نیازمند افرادی است که بتوانند به صورت خلاقانه و گروهی به حل مسائل کشور بپردازند. رسالت دانشگاه‌های کشور برای شناسایی، هدایت و پرورش استعداد‌های علمی دانشجویان بر کسی پوشیده نیست. به علاوه، دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان متولیان سلامت جامعه، نقش مضاعفی را در توسعه پایدار بر عهده دارند؛ از یک طرف بایستی نیروی انسانی و دانش مورد نیاز در بخش سلامت را تولید کنند و از طرف دیگر، مدیران شایسته‌ای را برای رهبری نظام سلامت و همسوسازی حرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌های این نظام با  جهت‌گیری کلی توسعه در کشور تربیت نمایند. بر این اساس برگزاری المپیاد اهدافی را شامل می‌شود:
 

شرایط شرکت و ثبت نام در المپیاد:

- کلیه دانشجویان رشته‌ های کارشناسی و دکترای حرفه‌ ای (پس از گذراندن آزمون جامع علوم پایه) بدون در نظر گرفتن معدل می‌توانند در این آزمون شرکت نمایند.
- در مرحله درون دانشگاهی المپیاد دانشجویان می توانند در تمام حیطه ها شرکت نمایند ولی در مرحله کشوری فقط مجاز به شرکت در یک حیطه هستند.
- دانشجویان در زمان برگزاری آزمون غربالگری درون دانشگاهی باید شاغل به تحصیل باشند.
- با توجه به آئین نامه‌های استعداد درخشان تسهیلات ویژه‌ای جهت دانشجویانی که در المپیاد کشوری حائز مقام و رتبه می‌شوند وجود دارد. شامل موارد ذیل:
1- استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر طبق آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر
2- عضویت در بنیاد ملی نخبگان بر اساس آئین‌نامه آشنایی با جوایز و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان و افراد مشمول آن
3- استفاده از تسهیلات برای رتبه‌های برتر حیطه‌ها آئین‌نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر دردوره‌‌های تخصصی
4- تندیس و لوح تقدیر به امضای معاون آموزشی و وزیر وزارت متبوع
5- جوایز نقدی به صاحبان مدال‌های سه گانه و اعضای تیم‌های اول هر حیطه
آئین نامه‌های مذکور در صفحه استعداد درخشان در سایت مرکز مطالعات موجود می‌باشد.