آموزش پزشکی پاسخگوکمیته آموزش پزشکی پاسخگو:

آموزش علوم پزشکی به سبب نیاز به عرصه‌های متنوع یادگیری در گستره وسیع شکل‌گیری مسائل مرتبط با سلامت و بیماری مردم، نسبت به سایر آموزش‌ها از ویژگی های خاصی برخورداراست که در آموزش بالینی به مفهوم وسیع آن متبلور می‌شود. پزشکی به عنوان یک حرفه مقدس و به عنوان یکی از حساس‌ترین حرفه‌‌‌ها از هزاران سال پیش مطرح بوده است و اطبا در دوره‌‌‌های مختلف نقش‌‌‌های مهم و حساسی را‌‌ ایفا کرده‌اند. پیشرفت‌‌‌های فناوری و گسترش دانش علوم پایه با سرعتی سرسام‌آور در اوایل قرن بیستم سبب شد که پزشکی کاملا دگرگون و از حالت یک حرفه یا فن که به‌صورت سینه ‌به ‌سینه آموخته و آموزانده ‌‌می‌شد، خارج گردد. مدارس پزشکی در ‌‌این زمان وظیفه تدریس علوم پایه و بالینی و آموزش مهارت‌‌‌های فنی را به دانشجویان بر عهده گرفتند و به همین دلیل بیمارستان‌‌‌های وابسته به مدارس پزشکی به وجود آمدند که عرصه‌ی آموزش مهارت‌‌‌های بالینی باشند.
هدف اصلی آموزش پزشکی پاسخگو فراهم آوردن ملزومات آموزش بر مبنای یادگیری مبتنی بر شواهد است. 
مهم‌ترین اهداف دانشگاه‌های علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ارائه خدمات بهداشتی- درمانی متناسب با نیازهای جامعه و توجه به امکانات و شرایط موجود در جهت ارتقای سلامت است. نظام آموزش پزشکی باید در جهتی توسعه یابد که بتواند ضمن بهره‌گیری از تازه‌ترین دستاوردهای علمی جهان با نیازهای جامعه نیز سازگار باشد. به‌کارگیری نظام آموزش پزشکی پاسخگو یکی از راه‌های نیل به این هدف می‌باشد. 
به منظور تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه سلامت و اعتلای نظام آموزش علوم پزشکی از مجرای اجرای اثربخشی بسته‌های تحول و نوآوری در علوم پزشکی بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور با اهداف و محورهای ذیل در دستور کار دانشگاهها قرار گرفت و با توجه به تفاهم نامه مورخ 94/8/5 در زمینه اجرایی ساز
ی مأموریت‌های واسپاری شده از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع، مأموریت توسعه دانش تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت به دانشگاه علوم پزشکی قزوین واگذار شد